PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Złożono i wycofano wniosek o ogłoszenie upadłości DSS

Autor: ISB
20-02-2012 09:30

Prowadząca działalność gospodarczą Jolanta Makulik złożyła a następnie wycofała wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne (DSS), podała spółka w komunikacie.

"Zarząd DSS w dniu 16 lutego 2012 r. powziął informacje: o złożeniu w dniu 30 stycznia 2012 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, przez Jolantę Makulik prowadzącą działalność gospodarczą w Raszczycach, wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta, oraz o cofnięciu powyższego wniosku w dniu 15 lutego 2012 r." - czytamy w komunikacie.
W I-III kw. 2011 roku spółka miała 59,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 14,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 338,33 mln zł wobec 81,96 mln zł.

Na­le­żą­ca do Dol­no­ślą­skich Su­row­ców Skal­nych spół­ka Su­row­ce Skal­ne Za­chód nie za­pła­ci­ła za ak­cje kupowanych od Skarbu Państwa Ko­palń Su­row­ców Skal­nych ze Zło­to­ryi, mi­mo że ter­min ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści upły­nął 7 paź­dzier­ni­ka 2011 roku, wy­ni­ka z usta­leń „Rzeczpospolitej". Cena za 85% ak­cji wynosi 69,5 mln zł.

„W pią­tek wy­sła­li­śmy do Mi­ni­ster­stwa Skar­bu Pań­stwa py­ta­nie o kro­ki, ja­kie zo­sta­ną pod­ję­te w związ­ku z opóź­nie­niem płat­no­ści. Uzy­ska­li­śmy in­for­ma­cję, że 12 stycz­nia 2012 r. De­par­ta­ment Praw­ny i Pro­ce­so­wy MSP skie­ro­wał prze­ciw­ko spół­ce Su­row­ce Skal­ne Za­chód po­zew z żą­da­niem za­pła­ty ce­ny za ak­cje wraz z od­set­ka­mi usta­wo­wy­mi" – czytamy w Rzeczpospolitej.

Re­sort po­in­for­mo­wał „Rz", że 7 lu­te­go Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie wy­dał na­kaz za­pła­ty w po­stę­po­wa­niu na­ka­zo­wym. Stro­nie po­zwa­nej przy­słu­gu­je pra­wo wnie­sie­nia za­rzu­tów w ter­mi­nie dwóch ty­go­dni od dnia do­rę­cze­nia na­ka­zu.

Mał­go­rza­ta Then, p.o. pre­ze­sa Dol­no­ślą­skich Su­row­ców Skal­nych, przy­zna­je, że ter­min płat­no­ści za ak­cje pry­wa­ty­zo­wa­nej spół­ki mi­nął i wyjaśnia że zgro­ma­dze­nie po­trzeb­nych na to środ­ków w tym mo­men­cie by­ło dla DSS utrud­nio­ne przede wszyst­kim z uwa­gi na za­an­ga­żo­wa­nie w re­ali­za­cję kon­trak­tu na A2. „Dla­te­go pod­ję­li­śmy roz­mo­wy z in­sty­tu­cja­mi fi­nan­so­wy­mi oraz fir­ma­mi z branży, któ­re po­mo­gły­by nam zgro­ma­dzić pie­nią­dze na prze­ję­cie" – powiedziała „Rz".

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!SUBSKRYBUJ WNP.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu wnp.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Wnp.pl: polub nas na Facebooku


Wnp.pl: dołącz do nas na Google+


43 705 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

966 189 ofert w bazie

POLECANE OFERTY

5 763 ofert w bazie

2 782 331 ofert w bazie


397 663 ofert w bazie

GORĄCE KOMUNIKATY

Wyszukiwanie zaawansowane
  • parking
  • bankiet
  • catering
  • spa
  • klub
  • usługi
  • rekreacja
  • restauracja
467 ofert w bazie

PARTNERZY

  • partner serwisu
  • partner serwisu

POLECAMY W SERWISACH GRUPY PTWP