Wykaz podstawowych klas sortymentów grubych i średnich

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Cennik sortymentów grubych i średnich produkowanych w kopalniach KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Wieczorek, KWK Murcki–Staszic i KWK Wujek ruch Wujek

Sortyment Parametry jakościowe Qr/Ar/Str Cena netto zł/t *
z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego ** dla nabywców nie korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego
Kostka ≥ 28MJ/kg 605,00 635,47
Orzech I ≥ 28MJ/kg 590,00 620,47
Orzech II ≥ 28MJ/kg 485,00 515,47
Groszek I ≥ 28MJ/kg 485,00 515,47
Groszek ≥ 28MJ/kg 485,00 515,47
Groszek II ≥ 28MJ/kg 505,00 535,47
Cennik sortymentów grubych i średnich produkowanych w kopalni KWK Wujek ruch Śląsk

Sortyment Parametry jakościowe Qr/Ar/Str Cena netto zł/t *
z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego ** dla nabywców nie korzystających ze zwolnienia z podatku akcyzowego
Kostka ≥ 28MJ/kg 590,00 620,47
Orzech I ≥ 28MJ/kg 575,00 605,47
Orzech II ≥ 28MJ/kg 470,00 500,47
Groszek I ≥ 28MJ/kg 470,00 500,47
Groszek ≥ 28MJ/kg 470,00 500,47
Groszek II ≥ 28MJ/kg 490,00 520,47

*) Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**) Warunkami zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego są:

  • - złożenie oświadczenia o sposobie (celu) zużycia uprawniającym do zakupu węgla z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego,
  • - dokonanie potwierdzenia na „Dokumencie Dostawy” odbioru węgla na wadze Kopalni (osobiście lub przez osobę upoważnioną stosownym pełnomocnictwem).

Jedyną akceptowaną przez KHW SA formą zapłaty za zakupiony węgiel jest wpłata należności przed odbiorem węgla z Kopalni (gotówka lub przedpłata). Szczegółowe informacje, dotyczące zakupów i odbioru węgla z Kopalń KHW SA można uzyskać kontaktując się z pracownikami Działów Realizacji Sprzedaży w Kopalniach KHW SA oraz z pracownikami Pionu Handlowego w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA (numery telefonów zamieszczono na stronie internetowej www.khw.pl w zakładce: Oferta handlowa & Kontakt w sprawie zakupu węgla

- Niniejszy cennik zawiera dane aktualne na dzień jego wydania, a Katowicki Holding Węglowy SA zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego zawiadomienia. Dane zawarte w tym dokumencie podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy.

 Wykaz podstawowych klas sortymentów miałowych
Sortyment Wartość opałowa Qr/Ar/Str Cena netto zł/t *
z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego ** z uwzględnieniem podatku akcyzowego
Miał 17000 - 17999 MJ/kg 153,00 183,47
18000 - 18999 MJ/kg 171,00 201,47
19000 - 19999 MJ/kg 190,00 220,47
20000 - 20999 MJ/kg 210,00 240,47
21000 - 21999 MJ/kg 231,00 261,47
22000 - 22999 MJ/kg 253,00 283,47
23000 - 23999 MJ/kg 276,00 306,47
24000 - 24999 MJ/kg 300,00 330,47
25000 - 25999 MJ/kg 325,00 355,47
26000 - 26999 MJ/kg 351,00 381,47
27000 - 27999 MJ/kg 378,00 408,47

*) Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**) Warunkami zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego są:

  • - złożenie oświadczenia o sposobie (celu) zużycia uprawniającym do zakupu węgla z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego,
  • - dokonanie potwierdzenia na „Dokumencie Dostawy” odbioru węgla na wadze Kopalni (osobiście lub przez osobę upoważnioną stosownym pełnomocnictwem).

Jedyną akceptowaną przez KHW SA formą zapłaty za zakupiony węgiel jest wpłata należności przed odbiorem węgla z Kopalni (gotówka lub przedpłata). Szczegółowe informacje, dotyczące zakupów i odbioru węgla z Kopalń KHW SA można uzyskać kontaktując się z pracownikami Działów Realizacji Sprzedaży w Kopalniach KHW SA oraz z pracownikami Pionu Handlowego w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA (numery telefonów zamieszczono na stronie internetowej www.khw.pl w zakładce: Oferta handlowa & Kontakt w sprawie zakupu węgla

- Niniejszy cennik zawiera dane aktualne na dzień jego wydania, a Katowicki Holding Węglowy SA zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego zawiadomienia. Dane zawarte w tym dokumencie podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty zawarcia umowy.

 Zobacz także
 
 GÓRNICTWO - NOTOWANIA
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH