POLSKIE KOPALNIE

K. Sędzikowski, KW: nieefektywni odpadną

- Wprowadzimy wewnętrzną konkurencję. Rozliczanie efektywności ścian kopalń zaowocuje rankingiem i ten, kto nie będzie efektywny, odpadnie - zapowiada Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu Kompanii Węglowej, w rozmowie z Jerzym Dudałą.

Energia bezentuzjazmu

Jednym ze źródeł wsparcia dla mającej powstać Nowej Kompanii Węglowej są grupy energetyczne. Po stronie energetyki trudno o entuzjastyczne recenzje tego pomysłu...

Gdzie jest program dla Śląska?

Prace nad rządowym programem dla aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego trwają od stycznia. Problemy regionu nie zniknęły. Dokumentu, który miał zostać zaprezentowany w marcu, nikt nie widział...

Punktem wyjścia każdej nowej technologii jest zawsze pomysł, czyli idea innowacyjnego rozwiązania

- wywiad z prof. Andrzejem STRUGAŁĄ i prof. Markiem ŚCIĄŻKO, przedstawicielami Konsorcjum do realizacji Projektu "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii"

Produkcja energii w zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla

Koncepcja zintegrowanego układu gazowo-parowego opiera się na wykorzystaniu, jako źródła energii, gazu syntezowego (syngazu)uzyskanego w wyniku procesu zgazowania paliwa (np. węgla) w reaktorze ciśnieniowym. Przed skierowaniem wytworzonego(...)

Nowe otwarcie?

W przemyśle wydobywczym nastąpią zmiany. A raczej muszą nastąpić. I to w ciągu najbliższych miesięcy. Albo śląscy producenci węgla dostosują się do wymogów rynku, albo zginą...

Strefa Śląsk

Trwają prace i debata publiczna nad programem, który ma stymulować rozwój gospodarczy województwa śląskiego. Wzmocnienie specjalnych stref ekonomicznych to wybijający się, ale nie jedyny, postulat.

Kompania Węglowa. Pacjent stabilny stan ciężki

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji Kompanii Węglowej, zawarte między rządem a związkami zawodowymi, uśmierzyło górnicze protesty. Ale problemów polskiego górnictwa węgla kamiennego nie rozwiązało.

Włodzimierz Karpiński, MSP: nie jestem cynicznym politykiem

- Wszyscy przez lata odpowiadający za gospodarkę powinni mocno uderzyć się w piersi. Mając świadomość, że górnictwo to także kultura, styl życia, mentalność, władza publiczna nie znalazła do tej pory dobrej propozycji dla Górnego(...)

Końska kuracja dla węgla

Program naprawczy dla Kompanii Węglowej natychmiast po ogłoszeniu wzbudził ostre kontrowersje. Jego realizacja nie przebiegnie bezboleśnie i bezkonfliktowo. Czy jest alternatywa? Zdaniem rządu - nie.

Górnictwo w kryzysie, zaplecze ucieka do przodu

Przy znaczącym spadku nakładów na inwestycje w kopalniach, firmy z górniczego zaplecza szukają alternatyw poza górnictwem i angażują się w nowe przedsięwzięcia.

Węgiel kamienny pod ścianą

Polskie górnictwo węgla kamiennego czeka restrukturyzacyjny czyściec. Czy wyjdą z niego rentowne i efektywne spółki wydobywcze? To warunek, by nasz węgiel pozostał gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

VARMO wyróżnione przez Polską Izbę Ekologii

Na temat walki o czyste powietrze mówi się sporo. Często sprowadza się to przede wszystkim do walki z węglem w sytuacji, gdy indywidualni użytkownicy nie podlegają żadnym rygorom przepisów ochrony środowiska. Wyeliminowanie istniejących(...)

 KOPALNIE
Nazwa firmy
Branża
Region

POLECAMY W SERWISACH