POLSKIE KOPALNIE

Bezpieczeństwo funkcjonalne - cz. II normy stosowane w energetyce jądrowej, kolejnictwie i urządzeniach medycznych

Techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego lub zbliżone są stosowane m.in. w przemyśle procesowym, przemyśle budowy maszyn, w budowie urządzeń sterujących, energetyce jądrowej, kolejnictwie czy medycynie.

Bezpieczeństwo funkcjonalne - cz. III normy do plc i układow sterowania maszynami

Techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego lub zbliżone są stosowane m.in. w przemyśle procesowym, przemyśle budowy maszyn, w budowie urządzeń sterujących, energetyce jądrowej, kolejnictwie czy medycynie.

Prawo i normy bezpieczeństwo funkcjonalne cz. I

Techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego lub zbliżone są stosowane m.in. w przemyśle procesowym, przemyśle budowy maszyn, w budowie urządzeń sterujących, energetyce jądrowej, kolejnictwie czy medycynie. W niniejszym artykule skupiamy się na(...)

Rynek węgla. Gdzie jest dno?

Ceny węgla energetycznego na rynku międzynarodowym spadają od połowy 2011 r. Węgiel potaniał o ponad 50 proc. Czy jego ceny mogą być jeszcze niższe? Bo na szybki ich wzrost nikt już nie liczy...

K. Sędzikowski, KW: nieefektywni odpadną

- Wprowadzimy wewnętrzną konkurencję. Rozliczanie efektywności ścian kopalń zaowocuje rankingiem i ten, kto nie będzie efektywny, odpadnie - zapowiada Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu Kompanii Węglowej, w rozmowie z Jerzym Dudałą.

Energia bezentuzjazmu

Jednym ze źródeł wsparcia dla mającej powstać Nowej Kompanii Węglowej są grupy energetyczne. Po stronie energetyki trudno o entuzjastyczne recenzje tego pomysłu...

Gdzie jest program dla Śląska?

Prace nad rządowym programem dla aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego trwają od stycznia. Problemy regionu nie zniknęły. Dokumentu, który miał zostać zaprezentowany w marcu, nikt nie widział...

Punktem wyjścia każdej nowej technologii jest zawsze pomysł, czyli idea innowacyjnego rozwiązania

- wywiad z prof. Andrzejem STRUGAŁĄ i prof. Markiem ŚCIĄŻKO, przedstawicielami Konsorcjum do realizacji Projektu "Zaawansowane technologie pozyskiwania energii"

Produkcja energii w zintegrowanych układach gazowo-parowych IGCC zasilanych gazem z procesów zgazowania węgla

Koncepcja zintegrowanego układu gazowo-parowego opiera się na wykorzystaniu, jako źródła energii, gazu syntezowego (syngazu)uzyskanego w wyniku procesu zgazowania paliwa (np. węgla) w reaktorze ciśnieniowym. Przed skierowaniem wytworzonego(...)

Nowe otwarcie?

W przemyśle wydobywczym nastąpią zmiany. A raczej muszą nastąpić. I to w ciągu najbliższych miesięcy. Albo śląscy producenci węgla dostosują się do wymogów rynku, albo zginą...

Strefa Śląsk

Trwają prace i debata publiczna nad programem, który ma stymulować rozwój gospodarczy województwa śląskiego. Wzmocnienie specjalnych stref ekonomicznych to wybijający się, ale nie jedyny, postulat.

Kompania Węglowa. Pacjent stabilny stan ciężki

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji Kompanii Węglowej, zawarte między rządem a związkami zawodowymi, uśmierzyło górnicze protesty. Ale problemów polskiego górnictwa węgla kamiennego nie rozwiązało.

Włodzimierz Karpiński, MSP: nie jestem cynicznym politykiem

- Wszyscy przez lata odpowiadający za gospodarkę powinni mocno uderzyć się w piersi. Mając świadomość, że górnictwo to także kultura, styl życia, mentalność, władza publiczna nie znalazła do tej pory dobrej propozycji dla Górnego(...)

 KOPALNIE
Nazwa firmy
Branża
Region

POLECAMY W SERWISACH