POLSKIE KOPALNIE

Włodzimierz Karpiński, MSP: nie jestem cynicznym politykiem

- Wszyscy przez lata odpowiadający za gospodarkę powinni mocno uderzyć się w piersi. Mając świadomość, że górnictwo to także kultura, styl życia, mentalność, władza publiczna nie znalazła do tej pory dobrej propozycji dla Górnego(...)

Górnictwo w kryzysie, zaplecze ucieka do przodu

Przy znaczącym spadku nakładów na inwestycje w kopalniach, firmy z górniczego zaplecza szukają alternatyw poza górnictwem i angażują się w nowe przedsięwzięcia.

Węgiel kamienny pod ścianą

Polskie górnictwo węgla kamiennego czeka restrukturyzacyjny czyściec. Czy wyjdą z niego rentowne i efektywne spółki wydobywcze? To warunek, by nasz węgiel pozostał gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

VARMO wyróżnione przez Polską Izbę Ekologii

Na temat walki o czyste powietrze mówi się sporo. Często sprowadza się to przede wszystkim do walki z węglem w sytuacji, gdy indywidualni użytkownicy nie podlegają żadnym rygorom przepisów ochrony środowiska. Wyeliminowanie istniejących(...)

Ceny surowców bezlitosne dla kopalń

W najbliższych latach nie można spodziewać się dużych wzrostów cen węgla energetycznego i koksowego. Globalne trendy cenowe tworzą Azja i Australia.

Zlikwidowany szyb górniczy - propozycja procedur bezpieczeństwa, monitoringu gazowego i raportowania w zakresie możliwych wypływów gazów (komunikat)

Likwidacja kopalń zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego pociąga za sobą powstanie licznych zagrożeń, związanych z wypływem gazów na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. W skład gazów kopalnianych mogą(...)

Polskie firmy ruszyły po zysk na koniec świata

Wyniki żadnej innej polskiej firmy nie są tak pilnie śledzone na całym świecie. Nic w tym dziwnego - KGHM to chyba jedyna nasza spółka mająca realny wpływ na światowe giełdy.

Czarna przyszłość polskiego węgla

Jakie będzie polskie górnictwo węgla kamiennego za dziesięć czy piętnaście lat? Czy raczej - co z niego zostanie? Fatalna sytuacja skłania do użycia terminu "branża schyłkowa".

Węgiel na krawędzi

Niski poziom cen surowca na rynku, rosnące koszty wydobycia oraz nadpodaż węgla towarzysząca przedłużającej się dekoniunkturze. Polskie górnictwo przeżywa najtrudniejsze od wielu lat chwile.

Zaplecze górnictwa szuka nowych rynków eksportowych

Firmy z górniczego zaplecza coraz intensywniej szukają nowych rynków zagranicznych. Wiedzą bowiem, że od tego, czy je zdobędą, najpewniej zależy ich przyszłość. Czy w rządzie też o tym wiedzą?

Ośrodek OBAC będzie przeprowadzać kontrolne badania przewodów hydraulicznych dla Kompani Węglowej

Laboratorium LABOREx będące częścią struktury Ośrodka OBAC wygrało przetarg na wykonywanie badań kontrolnych przewodów hydraulicznych, stosowanych w systemach starowania maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych wyrobiskach zakadów(...)

Węgiel na równi pochyłej?

143,8 mln zł straty wygenerowane przez polskie górnictwo węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2014 roku mówi samo za siebie. Potrzeba działań strategicznych dotyczących całego sektora staje się coraz bardziej paląca.

Nowa kategoryzacja zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych

W ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach", w okresie od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. wykonano zadanie badawcze nr 1 "Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych(...)

Ogień z wodą?

Famur zamierzający konsolidować branżę producentów maszyn dla górnictwa wystąpił z propozycją dotyczącą połączenia z Kopeksem. Korzyści biznesowe byłyby warte uwagi. A jednak szanse na fuzję są nikłe...

Ochrona zabytków a działalność górnicza

Zabytki archeologiczne stanowią jedno z istotniejszych źródeł naszej wiedzy o przeszłości. Nie może więc dziwić, iż znajdują się pod szczególną ochroną obowiązujących przepisów prawa. Skutkuje to tym, iż bardzo często ich odkrycie(...)

 KOPALNIE
Nazwa firmy
Branża
Region

POLECAMY W SERWISACH