POLSKIE KOPALNIE

Strefa Śląsk

Trwają prace i debata publiczna nad programem, który ma stymulować rozwój gospodarczy województwa śląskiego. Wzmocnienie specjalnych stref ekonomicznych to wybijający się, ale nie jedyny, postulat.

Kompania Węglowa. Pacjent stabilny stan ciężki

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji Kompanii Węglowej, zawarte między rządem a związkami zawodowymi, uśmierzyło górnicze protesty. Ale problemów polskiego górnictwa węgla kamiennego nie rozwiązało.

Włodzimierz Karpiński, MSP: nie jestem cynicznym politykiem

- Wszyscy przez lata odpowiadający za gospodarkę powinni mocno uderzyć się w piersi. Mając świadomość, że górnictwo to także kultura, styl życia, mentalność, władza publiczna nie znalazła do tej pory dobrej propozycji dla Górnego(...)

Końska kuracja dla węgla

Program naprawczy dla Kompanii Węglowej natychmiast po ogłoszeniu wzbudził ostre kontrowersje. Jego realizacja nie przebiegnie bezboleśnie i bezkonfliktowo. Czy jest alternatywa? Zdaniem rządu - nie.

Górnictwo w kryzysie, zaplecze ucieka do przodu

Przy znaczącym spadku nakładów na inwestycje w kopalniach, firmy z górniczego zaplecza szukają alternatyw poza górnictwem i angażują się w nowe przedsięwzięcia.

Węgiel kamienny pod ścianą

Polskie górnictwo węgla kamiennego czeka restrukturyzacyjny czyściec. Czy wyjdą z niego rentowne i efektywne spółki wydobywcze? To warunek, by nasz węgiel pozostał gwarantem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

VARMO wyróżnione przez Polską Izbę Ekologii

Na temat walki o czyste powietrze mówi się sporo. Często sprowadza się to przede wszystkim do walki z węglem w sytuacji, gdy indywidualni użytkownicy nie podlegają żadnym rygorom przepisów ochrony środowiska. Wyeliminowanie istniejących(...)

Ceny surowców bezlitosne dla kopalń

W najbliższych latach nie można spodziewać się dużych wzrostów cen węgla energetycznego i koksowego. Globalne trendy cenowe tworzą Azja i Australia.

Zlikwidowany szyb górniczy - propozycja procedur bezpieczeństwa, monitoringu gazowego i raportowania w zakresie możliwych wypływów gazów (komunikat)

Likwidacja kopalń zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego pociąga za sobą powstanie licznych zagrożeń, związanych z wypływem gazów na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej. W skład gazów kopalnianych mogą(...)

Polskie firmy ruszyły po zysk na koniec świata

Wyniki żadnej innej polskiej firmy nie są tak pilnie śledzone na całym świecie. Nic w tym dziwnego - KGHM to chyba jedyna nasza spółka mająca realny wpływ na światowe giełdy.

Czarna przyszłość polskiego węgla

Jakie będzie polskie górnictwo węgla kamiennego za dziesięć czy piętnaście lat? Czy raczej - co z niego zostanie? Fatalna sytuacja skłania do użycia terminu "branża schyłkowa".

Węgiel na krawędzi

Niski poziom cen surowca na rynku, rosnące koszty wydobycia oraz nadpodaż węgla towarzysząca przedłużającej się dekoniunkturze. Polskie górnictwo przeżywa najtrudniejsze od wielu lat chwile.

Zaplecze górnictwa szuka nowych rynków eksportowych

Firmy z górniczego zaplecza coraz intensywniej szukają nowych rynków zagranicznych. Wiedzą bowiem, że od tego, czy je zdobędą, najpewniej zależy ich przyszłość. Czy w rządzie też o tym wiedzą?

Ośrodek OBAC będzie przeprowadzać kontrolne badania przewodów hydraulicznych dla Kompani Węglowej

Laboratorium LABOREx będące częścią struktury Ośrodka OBAC wygrało przetarg na wykonywanie badań kontrolnych przewodów hydraulicznych, stosowanych w systemach starowania maszyn i urządzeń pracujących w podziemnych wyrobiskach zakadów(...)

 KOPALNIE
Nazwa firmy
Branża
Region

POLECAMY W SERWISACH